Sammenlignelig rapport med ikke-sammenlignelige data

For at fortsætte rækken af indlæg omkring den nye rapport for Ringsted kommune, så er der endnu en ting, som springer utrolig meget i øjnene.

 

I første afsnit af rapporten står der følgende

Men i et af de efterfølgende afsnit står der så

Så det betyder, at der er lavet en rapport for at undersøge robustheden af de forskellige områder på en sådan måde, at de kan sammenlignes. Men for dette ene område gør man en undtagelse, og spørgsmålet er så hvorfor man vælger at benytte data, som gør at dette område ikke kan sammenlignes med de andre på de samme parametre. Hvad er der i spil, som gør dette område specielt?

Hvis vi kigger tilbage i tiden til et udvalgsmøde i kommunen http://polweb.ringsted.dk/Plan-%20og%20Boligudvalget/16-03-2010%20Referat%20af%20Referat.aspx, så er det muligt at finde VVM redegørelser for 2 andre projekter, og hvorfor bliver disse ikke brugt i rapporten?

Comments are closed