Læserbrev til Dagbladet

Dette indlæg er også indsendt til Dagbladet, som respons på en artikel i Dagbladet udgivet fredag d. 31 maj som omhandler denne rapport

 

Stakkels byrådspolitikere

Da jeg sad og læste artiklen i Dagbladet d. 31 maj omkring den nye vindmøllerapport for Ringsted kommune udarbejdet af NIRAS, så var min første tanke "Stakkels byrådspolitikere". Grunden til, at jeg tænkte det, skyldtes, at jeg på lige fod med Dagbladets journalist også har læst rapporten, og jeg er forbløffet over, hvor forskelligt vi har opfattet den. Og hvis den kan tolkes på to så vidt forskellige måder, hvad sker der så ikke, når den kommer i Byrådets hænder.

Helt konkret skriver journalisten

Her står der allerede tre møller med en totalhøjde på 130 meter

Dette er ikke korrekt, tværtimod har rapporten inddraget en 3 år gamle VVM redegørelse, hvor der er et forslag om sådanne møller, men de findes ikke.

Desuden nævner journalisten i flere omgange to scenarier med hhv. 130 og 150 meter høje vindmøller. Det er heller ikke korrekt, da rapporten omhandler scenarier på 125 og 150 meter. Grunden til at journalisten formentlig bliver forvirret skyldes, at netop det ene område ved Skælskørvej bliver vurderet på andre præmisser end de 12 andre områder, igen baseret på en 3 år gammel VVM redegørelse. Så hvis det giver anledning til forvirring, at områderne ikke bliver sammenlignet på lige fod, hvad er så pointen?

Den sidste detalje i artiklen omhandler reglerne for værditabsordningen, som står forkert i rapporten, men som er citeret i artiklen. Men hvorfor skulle der også være behov for at dobbelttjekke den slags faktuelle oplysninger, når de nu står i en officiel rapport skrevet af nogle vindmølle eksperter.

Som nabo til et vindmølleprojekt, så stiller jeg som minimum krav om, at den dokumentation, der bliver fremlagt for vores byrådspolitikere, er korrekt og entydig, således at de kan træffe en beslutning på et veloplyst grundlag. Dette er ikke tilfældet her, og det gør mig utryg, hvilket jeg er nødt til at reagere på.

Comments are closed