Troværdighed i forbindelse med vindmølle projekter

Som nabo til et område, som måske skal udsættes for noget der minder om havvindmøller placeret på land, så følger jeg med i hvad der foregår på det politiske område i Ringsted hvor jeg bor.

Der har været flere runder, hvor der har været ansøgt om at få sat disse store vindmøller op ved siden af hvor jeg bor, men projektet er blevet stoppet i byrådet hver gang indtil videre. Nu har Ringsted Kommune, så bedt om at få et eksternt firma (NIRAS) til at lave en rapport med anbefalinger til hvilke områder der er bedst egnet i kommunen til store vindmøller. Alt dette er meget godt, men når man kigger rapporten igennem, så bliver man noget skuffet over denne "professionelt" udførte rapport, og allerede efter første gennemlæsning står jeg tilbage med forundring over nogle helt grundlæggende fejl i rapporten.

 

Især falder jeg over et afsnit som har følgende tekst

Og hvis jeg sammenligner det med teksten fra energinet.dk's hjemmeside, http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Vaerditabsordningen2/Nabo/Sider/Vaerditabsordningen.aspx, så står der følgende

Så det viser følgende ting omkring det afsnit i rapporten

  1. Den der har skrevet rapporten har ikke styr på værditabsordningen, da der er forskel på rotordiameter og totalhøjde, og 4.000 kroner svarer ikke til 5.000 kroner.
  2. Den tabel der er lavet omkring ejendomme i nærheden er tilsyneladende forkert siden den der har skrevet rapporten ikke har styr på tallene

Når der ikke er styr på sådan en helt basal ting, så kan man jo ikke undgå at blive bekymret for hvilke andre fejl der er i rapporten.

Da dette dokument på et tidspunkt formentlig vil blive fremlagt til et byråd, som skal træffe en beslutning, som påvirker naboerne til møllerne, så bør vi som naboer i det mindste være sikret et korrekt beslutningsgrundlag.

 

Nu vil jeg kigge resten af dokumentet igennem og se om der dukker flere fejl og mangler op.

Pingbacks and trackbacks (1)+

Comments are closed